Lakiernictwo samochodowe krok po kroku poradnik #1 Cieniowanie

Czas zacząć serię poradników związanych bezpośrednio z lakiernictwem samochodowym, artykuł przeznaczony jest zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów.

 

 

 

 

 

Opis:
Pojęcie naprawa miejscowa i cieniowanie jest rozumiane jako niewidoczna naprawa ograniczająca się do
uszkodzonego miejsca lub cieniowanie w kierunku nieuszkodzonej powłoki lakierniczej OEM. W rezultacie,
w przypadku drobnego uszkodzenia powłoki lakiernik nie musi lakierować całego elementu.
Podana w niniejszym artykule metoda aplikacji jest odpowiednia do napraw miejscowych i cieniowania przy użyciu
wszystkich lakierów nawierzchniowych i bezbarwnych.

 

Lakiernictwo samochodowe poradnik krok po kroku Cieniowanie 1

Przygotowanie powierzchni pod cieniowanie

 

cieniowanie 2Dokładnie wypolerować powierzchnię do cieniowania pastą polerską, najlepiej używając polerki.
Opcjonalnie: można użyć bardzo drobnego papieru ściernego, jak P3000 lub podobny.

cieniowanie 3

Przed aplikacją lakieru nawierzchniowego lub bezbarwnego usunąć wszelkie zanieczyszczenia
powierzchni używając odpowiedniego środka odtłuszczającego.
Upewnić się, Ŝe powierzchnia jest dokładnie umyta i wytarta do sucha przy użyciu ściereczek o bardzo
dobrych właściwościach czyszczących.

 

Aplikacja z cieniowaniem

cieniowanie 4Nałożyć lakier nawierzchniowy / bezbarwny zgodnie z zaleceniami w TDS.
Nałożyć drugą warstwę poza obszar pierwszej warstwy.

 

 

 

 

cieniowanie 5Przestrzegać czasów odparowania w 20°C zgodnie z zaleceniami w TDS.

 

 

 

 

cieniowanie 6100 Lakier nawierzchniowy / bezbarwny
100 Fade Out Agent / Thinner Fade Out
Dodanie dodatkowej ilości rozcieńczalnika spowoduje obniżenie lepkości natryskowej.
Przy podanych poniżej etapach cieniowania zaleca się zmniejszenie ciśnienia roboczego.

 

 

 

Polerowanie cieniowanej powierzchni

 

cieniowanie 2Zaleca się ręczne lub mechaniczne polerowanie cieniowanej powierzchni przy uŜyciu drobnoziarnistych
past polerskich.
Jeśli potrzebne jest mocniejsze polerowanie, uŜyć pasty polerskiej z grubszym ziarnem.
Przy polerowaniu mechanicznym z uŜyciem miękkiej podkładki przy niskiej prędkości rotacyjnej, jeśli
potrzebne jest mocniejsze polerowanie uŜyć twardej podkładki.

 

 

 

 

Źrodlo Lesonal.pl