Poradnik: Lakiery perłowe

Dziś postaram się Wam wyjaśnić czym są, z czego się składają lakiery perłowe. Lakiery perłowe w obecnych czasach można spotkać właściwie na każdym samochodzie. Zatem zapraszam do lektury.

 

 

Co to są lakiery perłowe?

Przemysł samochodowy, który ściśle współpracuje z przemysłem lakierniczym, stale poszukuje nowych efektów barwnych w celu pozyskania nowych klientów. Tupową cechą tego rozwoju jest wzrastające zastosowanie lakierów perłowych.
Te lakiery dają szczególnie atrakcyjne efekty optyczne poprzez stosowanie pigmentów perłowych. Pigmenty te są przeźroczystymi cząsteczkami miki, których powierzchnia jest pokryta cienką warstwą tlenku metalu. Cząsteczki te zmieniają barwę w zależności od kąta patrzenia, ponieważ warstwa z tlenku metalu może odbijać lub tłumić specyficznie długości fal padającego światła. Od grubości warstwy tlenku metalu zależy jaki długości fal barwy niebieskiej, czerwonej lub żółtej będą odbijane lub tłumione.
Istnieją dwa rodzaje lakierów perłowych. Różnią się one siłą krycia pigmentów perłowych. Większość lakierów perłowych bazuje na systemie dwuwarstwowym, przy którym pigmenty perłowe o dużej sile krycia barw są zawarte w lakierze bazowym, pokrytym warstwą lakieru bezbarwnego podobnie jak lakiery metaliczne w systemie dwuwarstwowym.
Jednak w coraz większym stopniu rozpowszechniają się lakiery perłowe w systemie trójwarstwowym. Przy tm systemie pigmenty perłowe są względnie przezroczyste. Pierwsza warstwa lub warstwa gruntująca daje systemowi swoją siłę krycia. Ma ona określoną barwę, najczęściej białą. Później następuje warstwa lakieru podstawowego, który zawiera przezroczyste lub półprzezroczyste pigmenty perłowe. Uzupełniającą warstwę systemu stanowi warstwa lakieru bezbarwnego lub półprzezroczyste pigmenty perłowe. Uzupełniającą warstwę systemu stanowi warstwa lakieru bezbarwnego.
Dobieranie lakirów perłowych

Metody doboru lakierów perłowych odpowiadają sposobom stosowanym przy lakierach metalicznych w systemie dwuwarstwowym. Barwa i oddziaływanie optyczne lakieru perłowego zależą jednak w znacznej mierze od wyboru podstawowej barwy mixu perłowego i od sposobu nanoszenia lakieru. Dlatego należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta odnośnie tych dwóch punktów.
System mieszania barw

Szybko rosnąca ilość stosowanych barw spowodowała konieczność szybkiego zestawienia lakierów nawierzchniowych o bardzo precyzyjnie dobranych kolorach, co rozwiązano poprzez wprowadzenie systemów mieszalniczych. Za pomocą tych systemów można zestawić tysiące barw przez bezpośredni pomiar i mieszanie barw podstawowych w zależności od receptur, które producenci lakierów dają do dyspozycji w postaci książek, mikrofilmów lub programów komputerowych.
System obejmuje książki wzorów barw (jako pomoc przy identyfikacji barwy), mikrofilmy (na których skatalogowano formuły mieszania lakierów), czytniki mikrofilmów, wagi elektroniczne (do odważania wg formuły) i urządzenia do mieszania (aby miksy podstawowe stale były mieszane w celu utrzymania jednorodności).
Olbrzymia ilość kolorów w poszczególnych krajach uniemożliwia procucentom lakierów nawierzchniowych produkowanie lakierów gotowych. Dlatego stosowanie systemów mieszalniczych do komponowania lakierów nawierzchniowych stało się obecnie powszechne, zwłaszcza, że dają one możliwość bardzo precyzyjnego doboru barw.
Dobieranie odcieni

W procesie produkcji pojazdów samochodowych specyficzny odcień barwy może lekko odbiegać od oryginału, co może być spowodowane np. zmianą surowców, warunków lakierowania, miejsca produkcji lub lakieru oryginalnego. Takie zmiany barw określa się jako odcienie. Mogą być one bezproblemowo ustalone przy pomocy katalogów wzorów barw producenta lakierów. Odcień może być ustalony metodą doboru lub bezpośrednio dostarczony przez system mieszalniczy producenta lakierów