Poradnik: przyczyny różnic w odcieniu lakieru – problemy przy naprawie powłok lakierniczych

Niezgodność odcieni przy naprawach lakierniczych zdarzają się dość często. Lakiernik zazwyczaj znajduje kod koloru podany przez producenta dla danego koloru, później przygotowuje  lakier według receptury, bądź udaje się do mieszalni lakierów.Po wykonaniu lakierowania okazuje się jednak, że występują pewne róznice nie tylko stanu lakieru nowego i oryginalnego (struktura, połysk), lecz również różnice odcienia koloru lub efektu (metalicznego, perłowego).

 

 

Przyczyny występowania tego zjawiska możemy ogólnie podzielić na cztery grupy:

Materiał

Decydujący wpływ ma rodzaj stosowanych pigmentów do produkcji lakieru (emalii), ich dostępność na rynku. Zdarza się, że pewne ich rodzaje stają się niedostępne, w ich miejsce należy więc wprowadzić inne. Często ma to związek z ochroną środowiska. Dzięki narzuceniu w coraz większej liczbie krajów coraz bardziej radykalnych wymogów w tym zakresie należałoby weliminować z produkcji np. pigmenty zawierające związki metali ciężkich, szczególnie ołowiu. Nie bez znaczenia jest również jakość samych pigmentów oraz ścisła kontrola w momencie przyjęcia do produkcji.
Wpływ może mieć również sposób produkcji, czyli stan, jakość instalacji, stosowane środki techniczne, maszyny i technologia. Są to czynniki różne w zależności od konkretnego producenta. W trakcie produkcji niezbędna jest ścisła kontrola jakości półproduktów, oraz na koniec- wyrobu gotowego. Niezbędne dlatego są odpowiednie laboratoria, nowoczesne wyposażenie oraz sposoby postępowania. Tylko w ten sposób można zapewnić najwyższą jakość produkcji. Na ocenę jakości danego materiału ma wpływ również jego stopień szkodliwości dla środowiska naturalnego.

Czynnik ludzki

Oko ludzkie jest narządem, który ma ogromny wpływ na prawidłową ocenę i dobór koloru. Należy przy tym jednak pamiętać, że może być również narządem zawodnym. Każdy człowiek odbiera barwy inaczej. Oko ulega również wpływowi otoczenia. Ocena optyczna powinna być więc dokonana w otoczeniu neutralnym i przy neutralnym, najbardziej zbliżonym do dziennego, źródle światła.
Naturalnie niezbędny jest dla prawidłowej oceny pewien zasób wiedzy teoretycznej z zakresu kolorystyki, farbmetryki i optyki. Niezbędne jest również duże doświadczenie praktyczne. Te czynniki, w połączeniu w wrodzonymi pozytywnymi właściwościami oka danej osoby, z jej kwalifikacjami teoretyczno – praktycznymi mogą wpłynąć na rozwiązanie lub jego brak w zakresie kolorów. Niezbędne jest duże uwrażliwienie osoby oceniającej kolor na barwy. W trakcie oceny nie można się kierować emocjami ani subiektywizmem. Bardzo mylący może być opis słowny mający przedstawić dany problem kolorystyczny, należy tu stosować bardzo jednolity, ściśle zdefiniowany zakres pojęć.

System pracy

Rozumiemy przez to zarówno samo przygotowanie lakieru, samochodu, lakierowanie wraz z urządzeniami. Ważny jest stan, w jakim urządzenia się znajdują. Czy np. waga elektroniczna jest czysta i wytarowana, mieszalnik sprawny, gwarantujący wymieszanie wszystkich farb bazowych, które nie powinny być przeterminowane. Z jaką dokładnością osoba obsługująca wagę dokonała odważania poszczególnych składników lakieru. W jakim stanie znajduje się czytnik mikrofilmów i czy dostępne jest ich aktualne wydanie. Wpływ na odcień może mieć również sposób korygowania koloru.
Szczególnie dla odcieni metalizowanych istotny jest sprzęt używany do lakierowania, rodzaj i stan pistoletu, dysza, stan instalacji zasilającej powietrze. Bardzo duży wpływ ma kolor podłoża, które jest lakierowane. Lakiernik powinien również ściśle przestrzegać zalecanych proporcji ilościowych dodawanego do lakieru utwardzacza i rozcieńczalnika. Wpływ na odcień może mieć również czas suszenia oraz sposób suszenia.

Obiekt lakierowany

Występuje szereg czynników programujących, nieomal w trakcie procesu renowacji, problemy z doborem koloru, których przyczyny związane są z orginalnie lakierowanym pojazdem.
Już w trakcie produkcji pojazdu mogą wystąpić czynniki, które powodują problemy z odcieniami kolorów w trakcie napraw renowacyjnych. Możemy tu wymienić różne systemy lakierowania, rózne systemy samego nanoszenia lakieru (emalii). Czasami jest to zależne od miejsca produkcji. Producenci pojazdów działają i produkują poszczególne modele w róźnych ośrodkach, ten sam model i kolor może być więc lakierowany na innej instalacji, czasami również zaopatrywanej przez różnych producentów lakierów.
Ze względów estetycznych oraz marketingowych wprowadza się i promuje szereg nowych rodzajów lakierów zawierających dodatki efektowe takie jak perła, mika, lakieruje się powierzchnię np. zabarwionym lakierem bezbarwnym.
Zjeźdźające obecnie z linii produkcyjnych pojazdy lakierowane są w ponad 80% systemem dwu- i więcej warstwowym. Efekt końcowy w lakierowaniu naprawczym powinien być oczywiście w oczach klienta identyczny z efektem i stanem lakieru uzyskanym w systemie lakierowania produkcyjnego. Istotnym czynnikiem jest również stan, a zwłaszcza kolor podłoża, na którym dokonuje się lakierowania. Współczesne lakiery często cechują się słabą zdolnością krycia, dlatego producenci pojazdów dobierają podłoże (podkład wypełniający) w odpowiednim kolorze pozwalającym na uzyskanie projektowanego koloru i efektu. Lakiernik naprawiający pojazd ma do czynienia z podłożem bardziej różnorodnym pod względem właściwości oraz koloru; w swej technologii naprawy powinien więc to uwzględnić.
W procesie produkcji również dokonuje się poprawek lakierniczych najczęściej usuwając drobne uszkodzenia powstałe w montażu. Może to mieć wpływ na efekt końcowy- odcień lakieru w danym miejscu karoserii.
Klient może otrzymać pojazd, który został wyprodukowany, polakierowany w krótkiej serii lub tzw. serii próbnej (zerowej).
Kolejnym czynnikiem jest sama pielęgnacja pojazdu. Systematyczna dbałość o stan powierzchni, stosowanie środków konserwujących może istotnie wpłynąć, szczególnie w dłuższym okresie czasu, na wystąpienie problemów z dopasowaniem odcieni.
Podsumowując można postawić następujące wnioski:

występuje ogromna różnorodność przyczyn mogących wpłynąć na powstanie problemów, polegających na występowaniu różnic w odieniach kolorów;
są to przyczyny obiektywne i na większość z nich ostateczny wykonawca naprawy nie ma wpływu, nie jest w stanie uniknąć ich oddziaływania na proces naprawczy samochodu,
wykonawca naprawy powinien zastosować techniki lakiernicze, które pomino występowania nieznacznych różnic w odcieniu koloru, czynią te różnice niewidocznymi dla oka klienta oceniającego jakość naprawy. Wykorzystana jest tutaj pewna niedoskonałość ludzkiego oka. Nie jest ona w stanie porównać szybko i obiektywnie różnic w dwuch punktach oddalonych od siebie na odległość, a jedynym sposobem niewidocznego wygubienia różnicy odcieni jest stosowanie metody wtrysku naprawczego w postaci tzw. cieniowania.