Rejestracja samochodu (pojazdu) zabytkowego – krok po kroku

Samochody zabytkowe - żółte tablice

Rejestracja samochodu zabytkowego, postaram się opisać krok po kroku jak wyposażyć nasz samochód w żółte tablice, które zapewne wyróżnią nas spośród innych użytkowników w ruchu drogowym.

 

 

 

Na początku zapoznajmy się z definicją pojazdu zabytkowego:

Pojazd zabytkowy. Pojazdem zabytkowym nazywamy pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Nasz pojazd może uzyskać status samochodu zabytkowego gdy jego wiek to co najmniej 25 lat, a produkcja została zakończona przynajmniej 15 lat temu. Kolejną liczbą która nas zainteresuje jest 75, tyle procent oryginalnych części musi posiadać nasz samochód.

 

Możesz również zarejestrować samochód młodszy jak 25 lat, jednaj pojazd musi spełniać kilka warunków:

 1. Samochód posiada oryginalne wykonanie albo został starannie odrestaurowany
 2. Został wiernie zrekonstruowany w zgodzie z technologią z okresu jego produkcji
 3. Wiąże się z historycznymi wydarzeniami bądź ważnymi osobistościami
 4. Zawiera unikatowe projekty i rozwiązania związane z konstrukcją samochodu
 5. Stanowi swoiste udokumentowanie ważnych stadiów rozwoju techniki motoryzacyjnej
 6. Ma związek z istotnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu

 

Aby wziąć udział w zlocie samochodów zabytkowych trzeba posiadać samochód o statusie pojazdu zabytkowego, więc na tego typu zabiegi decydują się z reguły pasjonaci motoryzacyjni, gdyż takowa rejestracja jest droższa.

 

Rejestracja samochodu zabytkowego krok po kroku:

 1. Pierwszym etapem procedury rejestracji samochodu jako pojazdu zabytkowego jest wpisanie go do rejestru zabytków. W tej sprawie należy zgłosić się do wojewódzkiego konserwatora zabytków (lub do kierownika delegatury w mniejszym mieście). Konserwator zabytków dokonuje oceny na podstawie dostarczonej przez nas opinii rzeczoznawcy. Rzeczoznawca musi być jednym z umieszczonych na liście ministerstwa infrastruktury specjalistów.  Taki rzeczoznawca – specjalista powinien opracować dla nas tzw. „białą kartę”, którą trzeba następnie dostarczyć konserwatorowi zabytków. Koszt sporządzenia tzw. białej karty to około 250 zł. Na podstawie tego dokumentu nasz pojazd może być wpisany do rejestru zabytków.
 1. Gdy nasz samochód zostanie wpisany do rejestru zabytków, otrzymamy odpowiednie zaświadczenie. Z takim zaświadczeniem należy się następnie udać do okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu zbadania jego stanu technicznego, aby samochód mógł być dopuszczony do ruchu drogowego.
 2. Ostatni etap to rejestracja samochodu w wydziale komunikacji. Tam składamy wniosek o rejestrację pojazdu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dowód tożsamości
 2. Dowód wpisania pojazdu do rejestru zabytków wraz z opinią rzeczoznawcy
 3. Dokument świadczący o tym, że pojazd jest naszą własnością (np. akt darowizny bądź przekazania, rachunek lub faktura)
 4. Dokumenty o stanie technicznym pojazdu, które otrzymaliśmy na stacji kontroli pojazdów
 5. Dowód rejestracyjny (łącznie z tłumaczeniem, jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany za granicą)
 6. Jeżeli nie posiadamy dowodu rejestracyjnego (możliwa jest przecież sytuacja, że kupiliśmy auto, które od wielu lat nie było używane, stało w przysłowiowej „stodole” i na skutek upływu czasu dowód rejestracyjny uległ zagubieniu bądź zniszczeniu), przepisy dopuszczają również możliwość zarejestrowania pojazdu na podstawie pisemnego oświadczenia właściciela pojazdu
 7. Tablice rejestracyjne w przypadku gdy samochód był już wcześniej zarejestrowany w Polsce
 8. Potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat (jakie opłaty są konieczne zostaniemy dokładnie poinformowani w urzędzie w którym składamy wniosek)
 9. Dokument poświadczający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC

 

Koszty rejestracji pojazdów zabytkowych

Wszystkie koszty związane z rejestracją samochodu zabytkowego powinny się zmieścić w granicach około 800 zł, mogą jeszcze dojść koszty tłumaczenia.

 

Zalety i wady statusu pojazdu zabytkowgo

Zalety:

 • dopuszczenie do ruchu pojazdów nie spełniających aktualnie obowiązujących norm (np. zawartości spalin, bez kierunkowskazów itp.)
 • brak okresowych przeglądów, bezterminowa rejestracja
 • możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na konserwację zabytku
 • możliwość wykupienia sezonowego ubezpieczenia OC
 • estetyczne tablice
 • nobilitacja

Wady:

 • aby je zdobyć, trzeba się trochę nabiegać (urzędy, rzeczoznawcy, stacja diagnostyczna i inne papierki),
 • sumaryczne koszty uzyskania żółtych tablic, to w najlepszym przypadku kilkaset złotych,
 • aby wyjechać zabytkowym pojazdem za granicę, musisz uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków,
 • nie możesz sobie pozwolić nawet na małe ulepszenia i modyfikacje,
 • kiedyś zabytkom przysługiwały dodatkowe zniżki w ubezpieczeniach, które teraz już nie obowiązują.